Ochrana Vašich Osobních Údajů

Vzhledem k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“, v souvislosti s osobními údaji, které jste nám zaslal/a. Zasíláme Vám informaci o zpracování osobních údajů v Extrafilms s. r. o. Pokud bychom na základě Vámi sdělených údajů měli zájem o zařazení Vašich údajů do databáze a uzavření smlouvy, spojíme se s Vámi, a dohodneme se na termínu uzavření smlouvy. Pokud se s Vámi nespojíme do 30 dní, resp. během doby trvání projektu, pokud je projekt delší než 30 dní, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat a dojde k jejich vymazání. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Extrafilms s. r. o., identifikační číslo 25440250, se sídlem Třebenice, Tyršova 235, PSČ 411 13, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. 18499 (dále jen „správce“). Email: gdpr@extrafilms.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů

Jakožto Správce osobních údajů o Vás zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a, a to zejména: Jméno a příjmení, Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresa), Zaslané Fotografie. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR .

Účel zpracování

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyhodnocení, zda dojde k uzavření smlouvy mezi Vámi a správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 30 dní od jejich poskytnutí, nebo po nezbytnou delší dobu v závislosti na době trvání projektu. Pokud následně nedojde k uzavření smlouvy mezi Vámi a správcem, osobní údaje budou vymazány.

Přístup k osobním údajům

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem, požádat o kopii těchto osobních údajů, požádat o opravu nepřesných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně, požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.   

Poskytnutí souhlasu

Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k plnění smlouvy je dobrovolné a nemáte povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. Extrafilms s. r. o.